sep15

Nieuwe start weekmarkt

RaadhuisstraatOp vrijdag 23 september maakt de weekmarkt een nieuwe frisse start. Nu de nieuwbouw aan de Bringenborg gereed is verhuizen de standhouders naar de vertrouwde locatie in de Raadhuisstraat. Verheugend hierbij is dat er een tiental kramen aanwezig zullen zijn tijdens de ochtend; een aantal dat vooral tot stand is gekomen door de inzet van marktmeester de heer Ketelaar. Denkt u hierbij aan bloemen, textiel, groente & fruit, bakker etc. 

We hopen dan ook dat Gendringenaren de weg naar de markt (weer) weten te vinden zodat er vrijdagmorgen gezellige bedrijvigheid heerst in het dorp.