maa13

Voorjaarsfestijn van de agenda

Tijdens de jaarvergadering van gisteren hebben de leden van OVG besloten om vanaf 2012 geen Voorjaarsfestijn meer te organiseren. De Festijnencommissie heeft de onderstaande beweegredenen aangedragen en de leden zijn met dit voorstel akkoord gegaan.

De organisatie van zowel de voorjaarsmarkt als de kerstmarkt vergt altijd weer de nodige inspanningen en financiele middelen. Hierbij is goed merkbaar dat de economie niet in de beste periode zit. Het is steeds lastiger om zaken te kunnen regelen tegen een voor budgetvriendelijke prijs. Ook externe marktkooplui en handelaren zijn steeds moeilijker te vinden, of minder genegen om naar onze markt te komen.

We hebben hier als commissie enkele malen over vergaderd en zijn tot de conclusie gekomen dat er het een en ander anders moet. Ons voorstel naar het bestuur toe is om in Gendringen de keuze te maken voor één festijn van deze omvang per jaar en niet twee zoals nu de traditie is. Wij zijn van mening dat we met het budget dat dan beschikbaar is voor één festijn we een kwalitatief beter festijn kunnen organiseren. “Beter 1 ding goed doen dan 2 dingen half” is wat we met elkaar uitgesproken hebben. De stijgende kosten zullen ook in de komende jaren een feit zijn en we denken dat het goed is om hier nu een keuze in te maken.

Als we kijken naar de voorjaarsmarkt en de Ganzen/kerstmarkt dan lijkt het ons de beste keuze om de voorjaarsmarkt te laten vervallen. In deze periode zijn er vele vergelijkbare markten en we denken met de Ganzenmarkt nog steeds iets unieks te hebben in de regio. Wat tevens een voor ons meewegende factor is, is het feit dat de activiteiten rondom Koninginnedag steeds groter worden. De Oranjevereniging wil hier een steeds groter evenement van maken wat alleen maar goed is voor Gendringen. Een eventuele combinatie met een markt is wellicht in de toekomst een mogelijkheid voor de Oranjevereniging.